logo rosyjski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4.3 / 5
Liczba głosów:    4
 

Hymn Federacji Rosyjskiej - Гимн Российской Федерации

Россия – священная наша держава,Rosja to nasze święte mocarstwo,
Россия – любимая наша страна.Rosja to ukochany nasz kraj.
Могучая воля, великая слава —Potężna siła woli, wielka chwała -
Твоё достоянье на все времена!Są w twym posiadaniu po wsze czasy!


ПрипевRefren
Славься, Отечество наше свободное,Chwała Ci, nasza wolna Ojczyzno,
Братских народов союз вековой,Prastary związku bratnich narodów,
Предками данная мудрость народная!Ludowa mądrości dana przez przodków!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!Chwała ci, kraju! Jesteśmy z ciebie dumni!


От южных морей до полярного краяOd Morza Czarnego do polarnej krainy
Раскинулись наши леса и поля.Rozciągnęły się nasze lasy i pola.
Одна ты на свете! Одна ты такая —Tyś jedna na świecie! Jedynaś ty taka -
Хранимая Богом родная земля!Chroniona przez Boga ojczysta ziemio!


Широкий простор для мечты и для жизниRozległą przestrzeń dla marzeń i dla życia
Грядущие нам открывают года.Odkrywają nam nadchodzące lata.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.Siłę nam daje nasza wierność Ojczyźnie.
Так было, так есть и так будет всегда!Tak było, tak jest i tak będzie już zawsze!


Tagi: , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA

REKLAMA
do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo